Розробка, оприлюднення та затвердження МБД на місцевому рівні