Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних) призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до ст.70 Конституції України.

Відділ ведення державного реєстру виборців апарату Житомирської райдержадміністрації: м. Житомир, вул. Лесі Українки 1, каб. 406, 407.

Начальник відділу: Гречко Олена Борисівна

Тел. 097 5939972

Графік роботи: Пн-Чт з 08.00 – 17.00, Пт – 08.00 – 15.45

Обідня перерва: 13.00 – 13.45

Основними завданнями Реєстру є:

 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

Кожен виборець має право:

 • подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 • знати про своє включення (не включення) чи включення (не включення) інших осіб до Реєстру;
 • знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених Законом України „Про Державний реєстр виборців”, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;
 • одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”;
 • звертатися у порядку, встановленому Законом України „Про Державний реєстр виборців”, до відділу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 • оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 • захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру;
 • виборець може надавати відділу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених Законом України „Про Державний реєстр виборців”;
 • у разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) виборець сприяє відділу ведення Реєстру в усуненні свого кратного включення.

Відділ ведення Державного реєстру виборців у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії (див. сайт http://www.drv.gov.ua), регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців та голови районної державної адміністрації, а також Положенням про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Житомирської районної державної адміністрації.

Згідно з частиною першою статті 11 Закону “Про Державний реєстр виборців” розпорядник Реєстру у взаємодії з Державною службою соціального зв’язку та захисту інформації України при веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону та Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.

Нагадуємо, що перевірити свої персональні дані Ви можете звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем (адресою) реєстрації:

 1. У разі, якщо виборцем виявлено неточності в занесених до Реєстру персональних даних (прізвища, імені, по-батькові, дати народження), необхідно звернутися до відділу ведення із заявою про зміну ідентифікаційних даних виборця:   

Форма заяви щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних

 1. Якщо виявлено невірні дані стосовно виборчої адреси виборець звертається із заявою щодо її зміни:

Форма заяви виборця, який проживає на території України щодо зміни його виборчої адреси

 1. У разі, якщо виборець відсутній у Реєстрі, що було виявлено у виборчих списках, чи в особистому кабінеті виборця, виборець звертається до відділу ведення із заявою щодо включення до Реєстру:

Форма заяви щодо включення до реєстру

Примітка: до усіх заяв додаються відповідні документи (ксерокопії паспортів) за пред’явленя відділу ведення їх оригіналів.

Про особистий кабінет виборця

Шановний виборцю!

В даному розділі Ви можете дізнатися, чи включено Вас до Державного реєстру виборців та перевірити, чи правильно вказано Ваші персональні дані у Державному реєстрі виборців: прізвище, ім’я, по батькові та виборчу адресу. Для цього потрібно зареєструватися в «Особистому кабінеті виборця» та зробити відповідний запит. Це займе лише кілька хвилин Вашого часу.

Орієнтовно протягом 1 доби Ви отримаєте відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Подання та обробка даних здійснюються відповідно до Закону «Про захист персональних даних».

Зверніть увагу! У випадку якщо не підтверджено наявність у Державному реєстрі виборців запису з указаними у запиті персональними даними (запис відсутній або дані потребують уточнення), Вам необхідно особисто звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою з письмовою заявою, до якої додаються необхідні документи (копії документів).

Примітка. При написанні даних слід ретельно перевіряти їх правильність, дані повинні в точності співпадати з   даними в паспорті

Сервіси Державного реєстру виборців
(Особистий кабінет виборця)

Робота відділу  Державного реєстру виборців з суб`єктами подання щомісячного періодичного поновлення регулюється Постановою ЦВК № 6 від 13 січня 2011 року “Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних  Державного реєстру виборців  з додатками” .

***

Вступають в силу законодавчі новації щодо зміни виборчої адреси виборця

Відповідно до змін, внесених постановою ЦВК від 24 липня 2020 року № 145, заява виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, щодо включення до Реєстру або зміни виборчої адреси, з якої виборець за даними Реєстру вибув, подається  до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої відноситься місце фактичного проживання виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборцю визначається виборча адреса. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання та виборчу адресу якого визначено органом ведення Реєстру, може звернутися до органу ведення Реєстру щодо визначення нової виборчої адреси не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру відповідного запису або останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

Виборець, який подає до органу ведення Реєстру заяву в паперовій формі та хоче отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі, у заяві зазначає адресу електронної пошти, на яку надсилається таке повідомлення.

Під час подання заяви в паперовій формі до органу ведення Реєстру виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

Заяву в електронній формі можна заповнити на сайті Державного реєстру виборців в Інтернеті (www.drv.gov.ua) в сервісі «Кабінет виборця».

Зверніть увагу! На період дії в Україні воєнного стану доступ до бази даних Державного реєстру виборців тимчасово  обмежено.