Освіта

ХАССП(НАССР) для дитячих садків і шкільних їдалень

***

Діяльність Житомирської районної державної адміністрації у галузі освіти спрямована на всебічний  розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, на реалізацію  державних освітніх стандартів, створення безпечного освітнього середовища.

Освітня реформа, що розпочалася в Україні у 2016 році, базується на концепції “Нова українська школа”, основними принципами якої є дитино- центризм, педагогіка партнерства, новий зміст освіти, що базується на компетентностях, формуванні цінностей та ін. Інклюзивна освіта залишається  невід’ємною частиною освітньої реформи.

У новому Законі України “Про освіту”  зазначено, що інклюзивне навчання є забезпеченням права дитини на освіту, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

В Житомирському районі триває робота у напрямі забезпечення рівного доступу до високоякісної загальної середньої освіти дітей, що проживають у сільській місцевості, шляхом виконання Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 31 січня 2007 року №105. Загалом в Житомирському районі для здобувачів освіти, які проживають в сільській місцевості, станом на початок 2023 року наявні 149 автобусів, з них 54 віддано на потреби ЗСУ.

Одним із основних напрямів державної політики в галузі освіти є підтримка громадян України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, права на здобуття освіти, зокрема шляхом використання технологій дистанційного навчання, створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які потребують корекції розумового розвитку, соціальної адаптації.

Функціонування освітньої галузі Житомирського району  в 2022-2023 році забезпечують 231 заклад загальної середньої освіти, 301 заклад дошкільної освіти, 11 інклюзивно-ресурсних центрів. На території району функціонує 19 опорних закладів освіти і 32 філії, 13 закладів професійної освіти та 10 закладів вищої освіти.

В закладах освіти, найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, захисні споруди цивільного захисту (сховища та протирадіаційні укриття) приводять у готовність до укриття з метою безпеки здобувачів освіти та з урахуванням збройної агресії російської федерації.

Загалом в Житомирському районі по Програмі «Шкільний автобус» для здобувачів освіти, які проживають в сільській місцевості, було придбано 141 автобус, 53 з яких віддано на потреби ЗСУ.

Усі заклади освіти забезпечені кваліфікованими психологами та соціальними педагогами, що здійснюють діагностичну, профілактичну, профорієнтаційну, консультативну, корекційно-розвивальну роботу з усіма учасниками освітнього процесу.