Охорона здоров’я

Первинну медичну допомогу жителям Житомирського району надають два центри ПМСД – КНП “ЦПМСД” Житомирської районної ради, КНП “ЦПМСД” Тетерівської сільської ради ОТГ та КНП “Амбулаторія ЗПСМ”  Станишівської сільської ради ОТГ.

КНП “ЦПМСД” Житомирської районної ради має розгалужену мережу закладів первинної медичної допомоги – 15 амбулаторій ЗПСМ (АЗПСМ с. Березівка, Василівка, Вертокиївка, Вереси, Висока Піч, Глибочиця, Кодня, Левків, Оліївка, Садки, Сінгури, Станишівка-1 (за місцем розташування центру ЦПМСД – в с. Станишівка, на території КНП “ЦРЛ” житомирської міської ради), Троянів,  з них 2 міські – АЗПСМ смт Новогуйвинське та Озерне) та 25 фельдшерських пунктів (ФП с. Сонячне, Кам’янка, Довжик, Світин – підпорядковані АЗПСМ с. Оліївка; ФП с. Головенка, Рудня-Городище, Гай, Залізняк – підпорядковані АЗПСМ с. Троянів; ФП с. Волиця, Озерянка, Пряжів, Двірець – підпорядковані АЗПСМ с. Сінгури; ФП с.  Миролюбівка – підпорядкований АЗПСМ с. Кодня;  ФП с. Березина, Гадзинка – підпорядковані АЗПСМ с. Глибочиця;  ФП с. Заможне, Глибочок, Старошийка – підпорядковані АЗПСМ с. Висока Піч; ФП с. Гуйва – підпорядкований АЗПСМ смт  Новогуйвинське; ФП с. Дубовець, Березівка В/Ч, Черемошне – , підпорядковані АЗПСМ с. Березівка; ФП с.  Іванківці – підпорядкований АЗПСМ с. Вертокиївка; ФП с. Клітчин, Калинівка – підпорядковані АЗПСМ с. Левків) і 2 ФАП – с. Іванівка, Барашівка – підпорядковані АЗПСМ с. Станишівка-1.

Всі АЗПСМ мають матеріально-технічне оснащення що надає можливість лікарям надавати первинну медичну допомогу населенню Житомирського району відповідно до стандартів та протоколів лікування.

Медичну допомогу надають 27 лікарів – з них 21 лікар ЗПСМ (сімейний лікар), 1 терапевт та 5 педіатрів. В складі центру ПМСД працює дитяча консультація – 3 лікарі педіатри, які надають консультативну допомогу лікарям ЗПСМ, виїжджають на дільниці, ведуть амбулаторний та консультативний прийом.

Медична допомога жителям Житомирського району надається лікарями центру відповідно до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 року №504. Цей Порядок визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання первинної медичної допомоги в Україні.

ПЕРЕЛІК 
медичних послуг з надання первинної медичної допомоги

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
 4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
 7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
 8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
 9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
 10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
 13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.
 14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
 16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
 17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

Правила використання та поведінки в захисних спорудах