Доступ до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення прозорості та відкритості Житомирської райдержадміністрації, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, райдержадміністрація надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, та має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Термін розгляду запиту на інформацію складає – 5 робочих днів з дня отримання, у разі надання великого обсягу інформації або потреби пошуку інформації серед значної кількості даних – 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до Відділ документообігу, звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації, який в установленому порядку відповідає за реєстрацію, облік, систематизацію та контроль за наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Лесі Українки, каб. № 212, тел. 42-47-03, rda@zhtrda.zht.gov.ua

Також інформуємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Інформаційна довідка про розгляд  запитів на публічну інформацію у Житомирській районній військовій адміністрації у січні – вересні 2023 року

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію в Житомирській районній військовій адміністрації у грудні-червні 2023 року

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію в Житомирській районній військовій адміністрації у січні-березні 2023 року

Правила внутрішнього службового розпорядку в апараті Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

Інформаційна довідка про розгляд  запитів на публічну інформацію в Житомирській районній військовій адміністрації у січні-грудні 2022 року

Інформаційна довідка про розгляд  запитів на публічну інформацію в Житомирській районній військовій адміністрації у січні – вересні 2022 року

Інформаційна довідка про розгляд  запитів на публічну інформацію в Житомирській районній державній адміністрації у січні-червні 2022 року

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у 2021 році

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію в Житомирській районній державній адміністрації у січні-вересні 2021 року

***

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

***

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

***

Розпорядження “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Житомирська РДА, та Порядку відшкодування цих витрат”

***

Структура, принципи формування та розмір оплати праці голови райдержадміністрації та його заступників

***

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні – червні 2021 року

***

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у 2020 році

***

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні-червні 2020 року

***

Інформаційна довідка про розгляд інформаційних запитів в Житомирській районній державній адміністрації у січні-березні 2021 року

***

Стан забезпечення Житомирською районною державною адміністрацією права громадян на доступ до публічної інформації у січні-вересні 2020 року

***

Інформаційна довідка про розгляд запитів на публічну інформацію в Житомирській районній державній адміністрації у 2019 році