Звернення громадян

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня – вересня 2023 року

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня-червня 2023 року

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня-березня 2023 року

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня – грудня 2022 року

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня – вересня 2022 року

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня – червня 2022 року

Інформаційна довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян протягом січня – березня 2022 року

Інформація про результати розгляду звернень громадян Житомирською райдержадміністрацією у 2021 році

Інформаційно-аналітична довідка про розгляд звернень громадян, які надійшли на адресу Житомирської райдержадміністрації у січні – вересні 2021 року

Інформаційно-аналітична довідка про зверненнями громадян, які надійшли на адресу Житомирської райдержадміністрації у січні – червні 2021 року

Інформація про стан роботи зі зверненням громадян, що надійшли до Житомирської районної державної адміністрації протягом січня-березня 2021 року

Інформація про стан роботи зі зверненням громадян, що надійшли до Житомирської районної державної адміністрації у 2020 році

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2020 року та забезпечення виконання в районі вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян

Інформація про стан роботи зі зверненням громадян, що надійшли до Житомирської районної державної адміністрації у січні-вересні 2020 року

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Житомирської районної державної адміністрації у 2019 році

***

Прийом звернень, заяв, клопотань  громадян –  кім.208

 Телефони «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» райдержадміністрації   – 42-46-88, 42-47-03

 Консультацію з питань соціального захисту населення можна отримати за телефоном: 47-09-75

Консультацію з питань стану об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирського району можна отримати за телефоном: 42-46-10

Телефон Урядової «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» – 15-45

***

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» кожен громадянин України має право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Прийом звернень, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян проводиться Відділом документообігу, звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації:

  • надіслане поштою на адресу: 10003, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1;
  • надане безпосередньо до Відділу документообігу, звернень громадян та контролю апарату райдержадміністрації особисто або через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, каб. 212.

Години роботи Відділу:

понеділок – четвер – з 8:00 до 17:00,

п’ятниця – з 8:00 до 15:45

обідня перерва – з 13.00 до 13.45

Контактні телефони: (0412) 42-47-03

  • викладене усно та письмово на особистому прийомі у керівництва райдержадміністрації відповідно до графіку особистого прийому;
  • надіслане електронне звернення у спосіб:

а) надіслати звернення  на електронну пошту: rda@zhtrda.zht.gov.ua

в) заповнити Електронну форму для відправлення звернення, скориставшись інструментом “Електронне звернення” (розміщене на головній сторінці веб-сайту райдержадміністрації зверху праворуч).

Відповідно до Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції” з 28 жовтня 2015 року “Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається”.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

Інформація про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян

Згідно із ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про звернення громадян», скарга на рішення, що оскаржувалося, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина, може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Окрім вищого органу, скарга може подаватися до органу, який контролює дотримання Закону України «Про звернення громадян», зокрема до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Згідно із ст. 28 Закону України «Про звернення громадян» контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина.

За наявності надзвичайних обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.